Vilken garantitid gäller?

  • Vi lämnar tre års garanti på alla våra produkter. Garantin gäller om någon vara, under normal användning, skulle gå sönder under garantitiden.

    Garantin gäller från inköpsdatum och innefattar inte handhavandefel. Kvitto skall kunna uppvisas vid garantianspråk.

    Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Maila oss på support@lightson.se