Hur många lampor på en transformator?

  • För alla armaturer finns markerat hur många watt de använder. Lägg ihop armaturernas totala antal watt. Summan får inte överstiga transformatorns kapacitet (watt-tal).

    För maximal livslängd rekommenderas att minst 15% outnyttjad kapacitet lämnas i transformatorn. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Maila oss på support@lightson.se