Är ljuskällorna utbytbara?

  • De flesta av armaturerna har integrerade (fasta) ljuskällor. Detta beror vanligtvis på de tekniska förutsättningarna för varje produkt. Några av våra armaturer har dock utbytbara ljuskällor.

    Det står tydligt markerat på såväl kartong som i beskrivningen online om ljuskällan är integrerad (fast) eller om den är utbytbar. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Maila oss på support@lightson.se