Är LightsOn kompatibelt med produkter från andra varumärken?

  • Vi rekommenderar att du endast kopplar in produkter från ett och samma varumärke i ditt belysningssystem. Detta då kompatibiliteten inte är självklar (spänningtyp- och nivå, kabeldimension, kontakttyp etc) mellan olika varumärken. Dessutom kan garantifrågan bli problematisk om något i systemet går sönder. Vad orsakade haveriet?

    Om man ändå vill blanda produkter från olika varumärken i ett belysningssystem är det viktigt att kika på specifikationerna på alla produkterna och se så att de stämmer överens med varandra samt är kompatibla kontaktmässigt.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Maila oss på support@lightson.se